top of page

HD

פורמט צילום

110

פרקים

6

עונות

logo_yes.jpg

2015

אלישע

ערוץ הילדים 2015

קומדיית מצבים ישראלית, אלישע הוא גבר מובטל, כבן 40, שנתיים לאחר פטירתו של סבו התגלתה במשרדו של העורך דין צוואה מצולמת ובה סבו מוריש לו 10 מיליון שקלים בתנאי אחד: עליו לחזור ללמוד בכתה ו' בבית ספר "הרצל" אשר סולק 
ממנו בעת שלמד בכיתה ו'. בסוף השנה עליו להציג בפני העורך דין תעודה לפיה סיים כתה ו' , אם לא יצליח לסיים- לא יקבל את הירושה, והכסף יועבר לעורך דין.

הסדרה זכתה 3 פעמים ברצף  בין השנים 2015-2017 בפרס האקדמיה הישראלית בקטגוריה " הסדרה הקומית הטובה ביותר לילדים ונוער" ובשנת 2016 זכתה בטקס נבחרי הילדים בקטגוריית "סיטקום השנה"
צולמו 6 וענות לסדרה 110 פרקים ושודרו 4 עונות, בימים אלו עובדים על סרט קולנוע. 

 

bottom of page